• NICRA
 • Rice
 • Pigeonpea
 • Groundnut
 • Tomato
 • Mango

NICRA Team 


RICE

Institution Team Member
Indian Institute of Rice Research,
Rajendranagar,Hyderabad-500 030, Telangana
 • Dr. M.Srinivas Prasad
 • Dr. V. Jhansilakshmi
Tamil Nadu Rice Research Institute,
Aduthurai, Tamil Nadu
 • Dr. R.Rajendran
 • Dr. S.Suresh
 • Dr. K. Rajappan
 • Dr. V.G Mathirajan
Regional Research Station,
Mandya, Karnataka
 • Dr. M. K. Prasanna Kumar
Indira Gandhi  Krishi Vishwavidyalaya,
Raipur, Chhattisgarh
 • Dr. Sanjay Sharma
Punjab Agricultural University,  
Ludhiana, Punjab
 • Dr. Preetinder S. Sarao
 • Dr. J.S. Lore
Rice Research Station,
Chinsurah, West Bengal
 • Dr. S.K Roy
 • Shri. Sitesh Chatterjee
 • Dr. Chirasree Gangopadhyay
Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth,  
Dapoli, Raigarh, Maharashtra
 • Dr. V.N. Jalgaonkar

 

PIGEONPEA

Institution

Team Member

Agricultural Research Station,  
Gulbarga, Karnataka
 • Dr. Suhas Yelshetty
 • Dr. Rachappa V. Haveri
S.D. Agricultural University,
Sardarkrushinagar, Dantiwada, Gujarat
 • Dr. Nerendra Singh
 • Dr. Y. Ravindrababu
Regional Agricultural Research Station,Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University ,
Warangal, Telangana
 • Dr. S. Malathi
National Pulses Research Centre,
Tamil Nadu Agricultural University,
Pudukkottai, Tamil Nadu
 • Dr.Zadda Kavitha
 • Dr.Paranidharan
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Krishi Nagar, Jabalpur, Madhya  Pradesh
 • Dr. S.B. Das
Krishi Vigyan Kendra,  
Anantapur, Andhra Pradesh
 • Dr. Laxmi P Reddy

 

GROUNDNUT

Institution

Team Member

Directorate of Groundnut Research,
Junagadh, Gujarat
 • Dr. P. P. Thirumalaisamy
Oil Seed Research Station,
Mahatma Phule Krishi Vishwavidyalaya,
Jalgaon, Maharashtra
 • Dr. G.B. Chaudhari
Regional Research Station,
Tamil Nadu Agricultural University,
Virudhachalam, Tamil Nadu 
 • Dr. A. Karthikeyan
 • Dr. P. Indira Gandhi
 • Dr. C. Harishudan
Agricultural Research Station,
Kadiri, Anantapur,  Andhra Pradesh
 • Dr. K. Vemana
 • E. Chandrayudu
University of Agricultural Sciences,
Dharwad, Karnataka
 • Dr. P.S.Thippannavar

 

TOMATO

Institution

Team Member

Indian Institute of Vegetable Research,
Varanasi, Uttar Pradesh 
 • Dr. M.H. Kodandaram
 • Dr. A.B. Rai
 • Dr. A.N.Tripathi
Department of Vegetable Science,
Punjab Agricultural University
Ludhiana, Punjab 
 • Director of Research
 • Dr. Sandeep Kaur
 • Dr. Vineet Kumar
 • Dr. Abhishek Sharma
AICRP on Vegetable Crops,
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth,
Rahuri, Maharashtra
 • Dr. C.B. Bachkar
 • Dr. S.A. Pawar
AICRP on vegetable crops, Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University,
Rajenderanagar, Telangana
 • Dr.D.Anitha Kumari
 • Dr. J. Dilipbabu
 • Dr. M. Vijaya
 • Dr. R.V.S.K Reddy
Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, 
Kalyani, Nadia, West Bengal
 • Dr. Subrata Dutta
Department of  Plant Pathology,
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalya,
Raipur, Chattisgarh 
 • Dr. C.P Khare
Indian Institute of Horticulture Research,
Bengaluru, Karnataka
 • Dr. V. Sridhar
 • Dr. A.K. Saxena

 

Lead Institution

Institution Theme

Team Member

Central Research Institute for Dryland Agriculture,
Hyderabad
Experimentation, Adoption Strategies, Hot spot maps, Modeling
 • Dr. M. Maheshwari
 • Dr. V.U.M Rao
 • Dr. M. Srinivasa Rao
 • Dr. S. Desai
 • Dr. M.  Prabhakar
 • Dr. M. Vanaja

 

Collaborative Institution

Institution Theme

Team Member

Indian Agricultural Research Institute,
New Delhi
Modeling, Forewarning, Pest Scenarios & GIS
 • Dr. D.K. Das
 • Dr. G.K. Jha
 • Dr. A.K. Jha

 

Partner Institution

Institution Theme

Team Member

National Research Centre for Integrated Pest Management,
New Delhi
Explorative Surveys, Characterization, Pest Surveillance, Database, forewarning and Validation
 • Dr. S. Vennila
 • Dr. O.P. Sharma
 • Dr. R.K. Tanwar
 • Dr. H.R. Sardana
 • Dr. M.N. Bhat
 • Dr. M.S. Yadav
 • Mr. Niranjan Singh
 • Mr. S.P. Singh
 • Mr. P. V. Verma
 • Mrs. Neelam Mehta

 

Contractual Staff

Institution

Research Associate

Senior Research Fellows

National Research Centre for Integrated Pest Management,
New Delhi
 • Mr. Ankur Tomar (+91-8010290096)
 • Mr. Pradeep Prajapati (+91-9999850397)
 • Mr. Arijit Saha (+91-8587096869)
 • Mr. Abhinav Singh (+91-9558405337)
 • Ms. Alpana Kumari (+91-9560586138)
 • Ms. Himanshi Panwar (+91-8130899856)
 • Mr. Mobin Ahmad (+91-9310987997)
 • Mr. Puran Chandra (+91-7836836436)
 • Mr. Satish Kumar Yadav (+91-9013924618)

Copyright © 2016-17 National Research Centre for Integrated Pest Management, Indian Council of Agricultural Research, an Autonomous Organisation under the Department of Agriculture Research & Education, Ministry of Agriculture, Government of India
LBS Building, IARI, Pusa Campus, New Delhi-110 112. INDIA

Published by PI NICRA and Maintained by AKMU, NCIPM